Програма "Дитяче харчування" на 2013-2016 роки зі змінами від 29.07.2016 р.

Програма "Дитяче харчування" на 2013-2016 роки зі змінами, внесеними рішенням

Куп'янської міської ради Харківської області від 29.07.2016 р. №272-VII

 

Куп'янською міською радою Харківської області прийнято зміни - викладено в новій редакції Програму "Дитяче харчування" на 2013 - 2016 роки. Повний текст рішення навдено нижче.

 

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА  ОБЛАСТЬ

КУП’ЯНСЬКА  МІСЬКА  РАДА

XIII СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ № 272 - VII

 

м. Куп’янськ                                                                                                            29.07.2016 р.

 

Про затвердження в новій редакції

міської Програми «Дитяче

харчування» на 2013-2016 р. р.

 

У зв'язку з необхідністю затвердження в новій редакції міської Програми «Дитяче харчування» на 2013-2016 р. р, затвердженої рішенням ХХХІХ  сесії Куп'янської міської ради VI скликання від 07.06.2013 р.№ 1056-VI, на виконання  вимог Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», приймаючи до уваги рекомендації постійної комісії міської ради з соціальних та гуманітарних питань та постійної комісії міської ради з питань планування бюджету, фінансів цінової політики та соціально - економічного розвитку, на підставі ч. 1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 «Про місцеве самоврядування в Україні», КУП'ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити в новій редакції міську Програму «Дитяче харчування» на 2013-2016 р. р. (додається).
  2. Визнати такими, що втратили чинність рішення XXXIX сесії Куп’янської міської ради VI скликання від 07.06.2013 р. №1056-VI «Про затвердження міської Програми «Дитяче харчування» на 2013-2016 р. р.» (зі змінами).
  3. Організацію виконання даного рішення покласти на відділ освіти Куп’янської  міської  ради (Пасічник С. М.).
  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з соціальних та гуманітарних питань (Роганіна Л. І.), постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, фінансів, цінової політики та соціально-економічного розвитку (Римський М. І.)

 

 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                                  О. В. ВОЙТЮК

 

 

Свержин О. А.  5 54 99

 

Додаток

до рішення XIII сесії Куп’янської міської

ради VII скликання від 29.07.2016

№ 272-VII

МІСЬКА ПРОГРАМА

«ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ»

на 2013 - 2016 роки

ЗМІСТ

 

 

1

Паспорт Програми

2

Загальні положення

3

Мета та основні завдання Програми

4

Основні заходи Програми

5

Фінансове та ресурсне забезпечення Програми

6

Очікувані результати виконання Програми

7

Управління Програмою та контроль за її виконанням

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

Назва Програми

Міська Програма «Дитяче харчування» на 2013-2016 роки

Підстава до розробки Програми

Закони України «Про освіту»,

«Про загальну середню освіту»,

«Про дошкільну освіту»,

«Про охорону дитинства»,

«Про місцеве самоврядування в Україні».

Замовник Програми

Куп’янська міська рада

Головний розробник Програми

Відділ освіти Куп’янської міської ради Харківської області

Головна мета Програми

Створення умов для збереження здоров'я дітей підвищення рівня організації харчування, забезпеченні вихованців та школярів раціональним та якісним харчуванням, дотримання наступності, послідовності і процесі удосконалення системи організації харчуванні вихованців і учнів навчальних закладів комунальної форми власності міста, , впровадження нових форм обслуговування учнів та технологій приготування їжі у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах; забезпечення раціонального використання бюджетних коштів.

Строки реалізації

Програми:

2013-2016 роки.

Джерела фінансування

Бюджет міста Куп’янська.

Інші джерела фінансування, не заборонені законодавством України.

Обсяги фінансування

Обсяг коштів на кожний окремий рік розглядається у встановленому законодавством України порядку.

Очікувані кінцеві результати реалізації Програми

• удосконалення єдиної системи харчування у загальноосвітніх навчальних закладах;

• забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 1-4-х класів;

• створення умов, що сприяють зміцненню здоров'я вихованців та школярів, їх гармонійному розвитку;

• збільшення кількості учнів, охоплених гарячим харчуванням;

• забезпечення якісним харчуванням вихованців та учнів пільгових категорій відповідно до законодавства України;

• поліпшення якості харчування вихованців та школярів;

• формування навичок правильного та здорового харчування;

• впровадження нових технологій в організації харчування.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Найважливішими компонентами розвитку особистості дитини є її фізичне, психічне та духовне здоров'я, стан якого визначається впливом на нього усього комплексу соціально-економічних, екологічних і духовних факторів. У контексті формування гармонійно розвиненої особистості постає питання створення умов для збереження здоров'я дітей, їх всебічного розвитку, навчання і виховання.

Одним із основних факторів впливу на здоров'я дітей є повноцінне і раціональне харчування.

Міську Програму «Дитяче харчування» на 2013-2016 роки (далі Програму) розроблено на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства» з метою дотримання наступності, послідовності в процесі удосконалення системи організації харчування вихованців і учнів навчальних закладів  міста.

 Усі дошкільні навчальні заклади комунальної власності міста мають харчоблоки, а загальноосвітні навчальні заклади - приміщення їдальнь та обідні зали, в яких створені умови для організації гарячого харчування всіх вихованців і школярів 1-11 класів та забезпечення учнів буфетною продукцією.

Державою гарантується забезпечення харчування вихованців дошкільних навчальних закладів в обсязі 40% від вартості харчування на день, безкоштовне харчування учнів 1-4-х класів та дітей пільгових категорій, тому організація харчування дітей у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах належить до пріоритетних завдань міської влади.

З 2005 року в загальноосвітніх навчальних закладах  міста безкоштовним гарячим харчуванням забезпечуються учні 1-4-х класів та діти пільгових категорій.

Відділ освіти Куп’янської міської ради забезпечує координацію процесу організації харчування, контроль за харчовими нормами і якістю продукції, яка надходить до харчоблоків дошкільних навчальних закладів та шкільних їдальнь, організацію харчування вихованців в обсязі 40% від вартості харчування на день, безоплатного харчування учнів, дітей пільгових категорій відповідно до ст. 5 Закону України «Про охорону дитинства» та дітей, які за станом здоров'я потребують дієтичного харчування.

Єдина система організації харчування передбачає наявність єдиного організатора харчування в усіх загальноосвітніх навчальних закладах  м. Куп’янська - комунального підприємства  Комбінат харчування

Комунальне підприємство Комбінат харчування самостійно забезпечує реалізацію всіх процесів організації харчування у загальноосвітніх навчальних закладах. Контроль за організацією харчування здійснюється  відділом освіти Куп’янської міської ради Харківської міської ради, загальноосвітніми навчальними закладами.

Організація харчування вихованців дошкільних навчальних закладів, через її специфіку, забезпечується  відділом освіти Куп’янської міської ради  та дошкільними навчальними закладами кожним у своїй частині, а саме: відділ освіти забезпечує закупівлю і постачання продуктів харчування та продовольчої сировини гарантованої якості, ведення бухгалтерського обліку продуктів харчування та продовольчої сировини, аналітичний облік батьківської плати за харчування (60% від загальної вартості харчування); дошкільні навчальні заклади забезпечують замовлення необхідної кількості продуктів харчування та продовольчої сировини, їх приймання, складання меню-розкладу, виготовлення страв, надання дітям готових страв, ведення обліку дітей, які отримують харчування, контроль за харчуванням, інформування батьків про організацію харчування дітей у закладі. Загальний контроль за організацією харчування у дошкільних навчальних закладах міста здійснюється відділом освіти   Куп’янської міської ради Харківської області.

Назване комунальне підприємство підконтрольне та підзвітне Органу управління, яким є відділ освіти   Куп’янської міської ради Харківської області..

Розробка Програми обумовлена необхідністю створення та забезпечення умов для організації повноцінного і якісного харчування вихованців та школярів міста.

3. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Основна мета Програми - це створення умов для збереження здоров'я дітей, підвищення рівня організації харчування, забезпечення вихованців і школярів раціональним і якісним харчуванням, впровадження нових форм обслуговування учнів та нових технологій приготування їжі у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах.

Основними завданнями Програми є:

- вдосконалити єдину систему організації харчування у загальноосвітніх навчальних закладах;

- удосконалити управління системою організації харчування, оптимізувати витрати на її функціонування;

- створити умови для повноцінного харчування вихованців та учнів;

- збільшити кількість учнів, охоплених гарячим харчування;

- забезпечити гарячим харчуванням дітей пільгових категорій;

- оновити технологічне обладнання харчоблоків загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів, забезпечити його утримання у робочому стані.

Реалізація Програми дасть змогу:

- забезпечити безкоштовним харчуванням учнів 1-4-х класів ;

- збільшити кількість учнів, які охоплені харчуванням;

- забезпечити якісним харчуванням дітей пільгових категорій;

- формувати навички правильного та здорового харчування;

- надати збалансоване харчування відповідно до віку і стану здоров'я дітей, урізноманітнити раціон харчування;

- поліпшити контроль за якістю сировини й готової продукції;

- вдосконалити підходи до організації харчування у загальноосвітніх навчальних закладах і замінити підходи до організації харчування у дошкільних навчальних закладах через створення гнучкої системи харчування;

- забезпечити раціональне та ефективне використання бюджетних коштів.

Доцільність створення даної Програми обумовлена:

- турботою про збереження та поліпшення стану здоров'я дітей;

- необхідністю створення умов для організації повноцінного і якісного харчування як важливої складової для розвитку дитячого організму;

- впровадженням єдиного циклічного меню у всіх дитячих садках і школах міста;

- необхідністю вдосконалення єдиної системи організації харчування у загальноосвітніх навчальних закладах та створення єдиної системи харчування у дошкільних навчальних закладах, яка забезпечить раціональне, ефективне і прозоре використання бюджетних коштів.

ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

п/п

Заходи

Виконавці

Термін виконання

1. Організаційно-методичне забезпечення

1.1

Розвиток єдиної системи організації харчування у загальноосвітніх навчальних закладах

відділ освіти   Куп’янської міської ради Харківської області, загальноосвітні навчальні заклади м. Куп’янська

2013-2016

роки

1.2

Оформлення інформаційних куточків для учнів та батьків вихованців і учнів щодо харчування дітей

відділ освіти   Куп’янської міської ради Харківської області, загальноосвітні навчальні заклади м. Куп’янська

2013-2016 роки

1.3

Складання та оновлення бази даних дітей, які потребують безкоштовного та дієтичного харчування

відділ освіти   Куп’янської міської ради Харківської області, загальноосвітні навчальні заклади м. Куп’янська

2013-2016 роки

1.4

Залучення працівників вищих навчальних закладів, медичних установ і наукових центрів до профорієнтаційної та санітарно -просвітницької роботи зі школярами щодо правильного харчування

відділ освіти   Куп’янської міської ради Харківської області

2013-2016 роки

1.5.

Організація та проведення нарад, семінарів, виховних заходів щодо формування здорового способу життя

відділ освіти   Куп’янської міської ради Харківської області, дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади м. Куп’янська

2013-2016 роки

1.6.

Залучення педагогічних працівників до розробки науково-дослідницьких учнівських робіт та учнівських проектів з проблем раціонального та збалансованого харчування

відділ освіти   Куп’янської міської ради Харківської області, загальноосвітні навчальні заклади м. Куп’янська

2013-2016 роки

1.7

Проведення секційних засідань у рамках педагогічної конференції з проблем здорового способу життя за участю науковців, представників медичних установ та  Куп’янського міжрайонного управління Головного управління держсанепідслужби в Харківській області

відділ освіти   Куп’янської міської ради Харківської області, загальноосвітні навчальні заклади м. Куп’янська

2013-2016 роки

2. Організація харчування у загальноосвітніх навчальних закладах м. Куп’янська

2.1

Надання фінансової підтримки

КП Комбінат  харчування

відділ освіти   Куп’янської міської ради Харківської області

2013-2016 роки

2.2

Забезпечення безкоштовним харчуванням:

- вихованців та учнів пільгових категорій;

- вихованців, які навчаються і виховуються у дошкільних підрозділах у складі навчально-виховних комплексів (40% від вартості харчування на день);

- школярів 1-4 класів;

відділ освіти   Куп’янської міської ради Харківської області, КП  Комбінат  харчування

2013-2016 роки

2.3

Організація раціонального харчування з урахуванням віку і стану здоров'я учнів 5-11 класів

відділ освіти   Куп’янської міської ради Харківської області, загальноосвітні навчальні заклади м. Куп’янська, КП Комбінат  харчування

2013-2016 роки

2.4

Організація дієтичного харчування для дітей, які його потребують

відділ освіти   Куп’янської міської ради Харківської області, загальноосвітні навчальні заклади м. Куп’янська, КП Комбінат  харчування

2013-2016 роки

2.5.

Організація харчування дітей у таборах відпочинку при закладах освіти міста

відділ освіти   Куп’янської міської ради Харківської області, загальноосвітні навчальні заклади м. Куп’янська, КП Комбінат  харчування

2013-2016 роки

2.6.

Дотримання санітарно-гігієнічних норм щодо організації харчування, оптимального режиму роботи їдальнь

відділ освіти   Куп’янської міської ради Харківської області, загальноосвітні навчальні заклади м. Куп’янська, КП Комбінат  харчування

2013-2016 роки

2.7.

Проведення тематичних перевірок щодо організації харчування у загальноосвітніх навчальних закладах, здійснення громадського контролю за роботою їдальнь

відділ освіти   Куп’янської міської ради Харківської області,

органи місцевого самоврядування

2013-2016 роки

3. Організація харчування у дошкільних навчальних закладах м. Куп’янська

3.1

Забезпечення безкоштовним харчуванням вихованців пільгових категорій з розрахунку 100% від вартості харчування на день

відділ освіти   Куп’янської міської ради Харківської області, загальноосвітні навчальні заклади м. Куп’янська

 

2013-2016 роки

3.3

Забезпечення харчуванням вихованців за рахунок бюджету з розрахунку 40% від вартості харчування на день

відділ освіти   Куп’янської міської ради Харківської області, загальноосвітні навчальні заклади м. Куп’янська

2013-2016 роки

3.4

Забезпечення харчуванням вихованців за кошти, які надійшли як батьківська плата за харчування вихованців з розрахунку 60% від вартості харчування на день

відділ освіти   Куп’янської міської ради Харківської області, загальноосвітні навчальні заклади м. Куп’янська

2013-2016 роки

4. Підвищення якості харчування вихованців та учнів

4.1

Розширення асортименту страв

відділ освіти   Куп’янської міської ради Харківської області, загальноосвітні навчальні заклади м. Куп’янська, КП Комбінат  харчування

2013-2016 роки

4.1.1.

Розширення асортименту буфетної продукції

відділ освіти   Куп’янської міської ради Харківської області, загальноосвітні навчальні заклади м. Куп’янська, КП Комбінат  харчування

2013-2016 роки

4.2

Розробка циклічного меню з використанням норм згідно чинного законодавства та продуктів підвищеної харчової і біологічної цінності.

відділ освіти   Куп’янської міської ради Харківської області, загальноосвітні навчальні заклади м. Куп’янська, КП Комбінат  харчування

Щорічно

4.3

Контроль за якістю та безпекою, дотриманням термінів, умов зберігання та реалізації продуктів, за поставкою продуктів харчування безпосередньо від товаровиробників з наявністю сертифікатів відповідності, посвідчень про якість і ветеринарних супровідних документів.

відділ освіти   Куп’янської міської ради Харківської області, загальноосвітні навчальні заклади м. Куп’янська, КП Комбінат  харчування

2013-2016 роки

4.4

Організація роботи щодо підготовки харчоблоків дошкільних навчальних закладів та шкільних їдальнь до початку нового навчального року

відділ освіти   Куп’янської міської ради Харківської області, загальноосвітні навчальні заклади м. Куп’янська, КП Комбінат  харчування

Щорічно до 15 серпня

4.5

Організація роботи щодо оновлення технологічного та холодильного обладнання харчоблоків дошкільних навчальних закладів та шкільних їдальнь до початку нового навчального року

відділ освіти   Куп’янської міської ради Харківської області, загальноосвітні навчальні заклади м. Куп’янська, КП Комбінат  харчування

Щорічно

4.6

Забезпечення утримання технологічного та холодильного обладнання харчоблоків дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів у робочому стані

відділ освіти   Куп’янської міської ради Харківської області, загальноосвітні навчальні заклади м. Куп’янська, КП Комбінат  харчування

2013-2016 роки

5. ФІНАНСОВЕ ТА РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування Програми здійснюється з бюджету міста Куп’янська відповідно до кошторису, після затвердження його рішенням сесії Куп’янської міської ради в межах бюджетних асигнувань, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством України.

Бюджетні кошти на організацію харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів м. Куп’янська перераховуються ра реєстраційний рахунок, відкритий в органах Державної казначейської служби України. Проведення усіх операцій з бюджетними коштами здійснюється КП Комбінат харчування відповідно до Порядку обслуговування місцевих бюджетів за видатками, затвердженим Державним казначейством України.

Кошти бюджету міста Куп’янська використовуються для забезпечення організації харчування у загальноосвітніх навчальних закладах  м. Куп’янська, а саме: безкоштовне одноразове харчування учнів 1-4 класів, харчування учнів пільгових категорій в обсязі 100% від вартості харчування на день, учнів у таборах відпочинку при загальноосвітніх навчальних закладах та вихованців, які виховуються у дошкільних підрозділах у складі навчально-виховних комплексів, в обсязі 40% від вартості харчування на день.

Використання коштів здійснюється шляхом перерахування бюджетних асигнувань їх одержувачу: Комунальному підприємству Комбінат  харчування.

Важливе економічне значення для здешевлення вартості харчування згідно розділу 9 Методичних рекомендацій з організації харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах, затверджених наказом Міністерства економіки України від 01 серпня 2006 року № 265, має надання шкільній їдальні на безоплатній основі приміщення з освітленням та опаленням, гарячої та холодної води, електропостачання, обладнання, посуду, кухонного інвентарю, спецодягу тощо, надання організаціям (підприємствам ресторанного господарства) приміщень харчоблоків (їдальнь) без стягнення орендної плати. Ці пільги розповсюджуються тільки на продукцію та послуги, що їдальня надає учням, викладацькому та обслуговуючому персоналу школи.

Організація харчування дітей, які виховуються у дошкільних підрозділах у складі навчально-виховних комплексів комунальної форми власності харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів м. Куп’янська здійснюється комунальним підприємством Комбінат харчування Куп’янської міської ради Харківської області (далі - КП Комбінат харчування») як одержувачем бюджетних коштів відповідно до міської Програми «Дитяче харчування» на 2013-2016 роки (далі - Програма).

Щомісячне перерахування бюджетних коштів здійснюється відділом освіти Куп’янської міської ради (далі - Орган управління), як розпорядником вищого рівня на рахунок КП Комбінат харчування - організатора харчування та розпорядника коштів нижчого рівня - з урахуванням помісячного плану використання коштів загального фонду на виконання зазначеної Програми.

Контроль за цільовим використанням бюджетних коштів, отриманих КП Комбінат харчування, здійснюється Органом управління.

Організація харчування дітей, які виховуються у дошкільних підрозділах у складі навчально-виховних комплексів комунальної форми власності харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів м. Куп’янська здійснюється комунальним підприємством Комбінат харчування Куп’янської міської ради Харківської області (далі - КП Комбінат харчування) як одержувачем бюджетних коштів відповідно до міської Програми «Дитяче харчування» на 2013-2016 роки.

Контроль за цільовим використанням бюджетних коштів, отриманих КП Комбінат харчування, здійснюється Органом управління.

За результатами звірки фінансових звітів (актів звірки), отриманих від відділу освіти Куп’янської міської ради, та фінансового звіту КП Комбінат харчування Органом управління щомісячно складається акт звірки, який підписується двома сторонами.

Орган управління здійснює заходи щодо перерахування бюджетних коштів відповідно до помісячного плану асигнувань на виконання Програми на реєстраційний рахунок КП Комбінат харчування після отримання фінансування на особовий рахунок Органу управління, відкритий в органах Державного казначейства.

КП Комбінат харчування використовує отримані бюджетні кошти відповідно до плану використання бюджетних коштів за призначенням.

КП Комбінат харчування до Органу управління та органу Державного казначейства щомісячно надає звіт про надходження та використання коштів загального фонду відповідно до Порядку складання фінансової звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів.

Відповідальність за своєчасність здійснення достовірних і законних розрахунків обсягів бюджетних коштів на організацію харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів  м. Куп’янська покладається на керівника Органу управління та начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності - головного бухгалтера Органу управління.

Відповідальність за нецільове використання бюджетних коштів покладається на одержувача цих коштів - КП  Комбінат харчування.

Для оновлення матеріально-технічної бази харчоблоків їдальнь відділ освіти Куп’янської міської ради, як головний розпорядник коштів, щорічно здійснює фінансування поповнення статутного фонду КП Комбінат харчування за рахунок коштів місцевого бюджету м. Куп’янська згідно таблиці 1.

Таблиця 1. Внески органів влади у статутні капітали суб’єктів підприємницької діяльності

№ з/п

Заходи Програми

Відповідальні за виконання

Термін виконання (рік)

Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.)

Всього, тис. грн.

Примітка

Місцевий бюджет

Інші джерела фінансування

1

2

3

4

5

6

7

8

1

 

 

Поповнення статутного

фонду КП Комбінат харчування

Відділ освіти Куп’янської

міської ради

2013

0

0

0,00

 

2014

65,00

0

65,00

 

2015

65,00

0

65,00

 

2016

84,42

0

84,42

 

Всього:

 

2013-2016

214,42

0

214,42

 

6.  ОРГАНІЗАЦІЯ ПЛАТНОГО ГАРЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ УЧНІВ 5-11 КЛАСІВ

Організація платного харчування учнів 5-11 класів непільгової категорії та груп подовженого дня за місцем навчання здійснюється у шкільних їдальнях. Відпуск харчування учням в їдальні організовується на перервах за вільним графіком з використанням методу самообслуговування.

Харчування дітей 5-11 класів непільгової категорії у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюється за готівку. Для того, щоб забезпечити всіх бажаючих обідами, класні керівники напередодні збирають і передають в їдальні інформацію про тих учнів, що харчуються організовано за кошти батьків.

КП Комбінат харчування організовує при школах у залі їдальні або окремому приміщенні функціонування буфетів. Асортимент буфетів визначено Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, затвердженими постановою головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 N 63.

Доручити КП Комбінат харчування у вересні-грудні 2015 року на базі шкільних їдальнь провести експеримент з продажу за попереднім замовленням учням 5-11 класів непільгової категорії комплексних обідів, а саме:

а) комплексний обід №1 (перша страва, гарнір, м’ясна чи рибна страва, салат та напій);

б) комплексний обід №2 (гарнір, м’ясна чи рибна страва, салат та напій);

в) комплексний обід №3 (гарнір, м’ясна чи рибна страва та напій);

г) комплексний обід №4 (м’ясна чи рибна страва, салат та напій);

д) комплексний обід №5 (гарнір, салат та напій).

КП Комбінат харчування в рамках експерименту провести первинний моніторинг, який буде взято за основу для формування обсягів бюджетних коштів на наступні бюджетні періоди.

Відповідальність за своєчасний збір замовлень на надання їх до їдальні не пізніше 12.00 години поточного дня на наступний робочий день покласти на визначеного представника  загальноосвітнього навчального закладу. 

Комірник (або кухар) їдальні відповідає за своєчасне виконання замовлення на наступний робочий день, контролює оплату учнями харчування та надає відповідну звітність, засвідчену підписом відповідальної особи зі сторони навчального закладу, щодо кількості та вартості проданих комплексних обідів.

Для здешевлення вартості харчування учнів 5-11 класів непільгової категорії за батьківські кошти КП Комбінат харчування планує, виходячи з середньомісячної кількості комплексних обідів за попередній рік, та отримує з місцевого бюджету в межах асигнувань, передбачених на 2016 бюджетний рік, згідно плану використання, на безповоротній основі відшкодування вартості в розмірі:

- 3,00 грн. (100,00%) на кожний комплексний обід №1 (перша страва, гарнір, м’ясна чи рибна страва, салат та напій);

- 2,75 грн. (91,68%) на кожний комплексний обід №2 (гарнір, м’ясна чи рибна страва, салат та напій);

- 2,42 грн. (80,74%) на кожний комплексний обід №3 (гарнір, м’ясна чи рибна страва та напій);

- 2,28 грн. (75,98%) на кожний комплексний обід №4 (м’ясна чи рибна страва, салат та напій);

- 1,00 грн. (33,30%) на кожний комплексний обід №5 (гарнір, салат та напій)..

На суму відшкодування складається акт виконаних робіт, який не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним, у двох екземплярах надається до відділу освіти Куп’янської міської ради для підписання. Один екземпляр повертається до бухгалтерії КП Комбінат харчування після підписання.

КП Комбінат харчування витрачає суму компенсації для відшкодування видатків для забезпечення процесу організації харчування учнів 5-11 класів непільгового контингенту у загальноосвітніх навчальних закладах та навчально-виховних комплексах м. Куп’янська за батьківські кошти згідно ст. 10-31 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №16 «Витрати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. №318, у тому числі на оплату витрат минулих періодів, згідно окремих розрахунків та належним чином затвердженого Плану асигнувань.

Фінансування відшкодування здійснюється відділом освіти на підставі зареєстрованих належним чином фінансових зобов’язань та перераховується на реєстраційний рахунок КП Комбінат харчування, відкритий в установі Держказначейства.

Використання коштів здійснюється згідно Плану асигнувань шляхом безготівкового перерахування бюджетних асигнувань їх одержувачу – постачальникам товарів, робіт і послуг, працівникам та іншим фізичним особам, бюджетам всіх рівнів.

7. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Реалізація основних завдань Програми забезпечить:

- створення умов, що сприяють зміцненню здоров'я вихованців та школярів, їх гармонійному розвитку;

- забезпечення якісного та збалансованого харчування вихованців та школярів;

- організація харчування вихованців та учнів пільгових категорій (відповідно до законодавства України)

- збільшення кількості учнів, охоплених гарячим харчуванням;

- формування навичок правильного та здорового харчування;

- створення централізованої системи харчування;

- змінення підходу до організації харчування через створення єдиної гнучкої системи харчування;

- використання бюджетних коштів раціонально і ефективно.

- забезпечення утримання технологічного та холодильного обладнання харчоблоків дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів у робочому стані.

8. УПРАВЛІННЯ ПРОГРАМОЮ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ЇЇ ВИКОНАННЯМ

Організація виконання Програми покладається на відділ освіти Куп’янської міської ради. Контроль за виконанням Програми здійснює Куп’янська міська рада.

Контроль за ходом реалізації Програми здійснюється постійною комісією Куп’янської міської ради з  питань у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури та спорту.  Відділ освіти Куп’янської  міської ради забезпечує в установленому порядку повне та якісне виконання заходів Програми та щорічно до 20 грудня поточного року інформує постійну комісію Куп’янської міської ради  з питань у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури та спорту про хід її виконання.

 

 

СЕКРЕТАР МІСЬКОЇ РАДИ                                                                               В. В. ЗАНІК

 

 

 

узгоджено: юрвідділ

виконавець: Свержин О. А.

Добавить комментарий

Filtered HTML

  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.
  • Допустимые HTML-теги: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.