Бюджетний запит на 2017 – 2019 роки індивідуальний, Форма 2016-2

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30 вересня 2016 року № 861)

Бюджетний запит на 2017 – 2019 роки індивідуальний (Форма 2017-2)

1. Відділ освіти Куп’янської міської ради Харківської області                       (_1_) (_0_)  

                 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                           КВК

2. Комунальне підприємство Комбінат харчування Куп’янської міської  ради Харківської області _ (1_) (_0) (9_)

                 (найменування відповідального виконавця бюджетної програми)                                                       КВК, знак відповідального виконавця

3. Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних, виробничих об’єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства                             (_1) (_0) (_9) (_6) (1_) (3_) (0_)

                                    (найменування бюджетної програми)                                                                               КПКВК*

4. Мета бюджетної програми на 2017 - 2019 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Створення умов для збереження здоров’я дітей, підвищення рівня організації харчування, забезпеченні вихованців та школярів раціональним та якісним харчуванням, дотримання наступності, послідовності і процесу удосконалення системи організації харчування вихованців і учнів навчальних закладів комунальної форми власності міста, впровадження нових форм обслуговування учнів та технологій приготування їжі у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах; забезпечення раціонального використання бюджетних коштів.

Строки реалізації програми – 2017 – 2019 р. р.

4.2 Підстави для реалізації бюджетної програми

 Бюджетний Кодекс України, ст.2

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

(тис. грн)

КПКВК*

Код

Найменування

2015 рік (звіт)

2016 рік (затверджено)

2017 рік (проект)

загальний

фонд

спеціаль-ний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(4+5)

загальний

фонд

спеціаль-ний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(8+9)

загальний

фонд

спеціаль-ний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(12+13)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1096130

 

Надходження із загального фонду бюджету

3968,9

Х

Х

3968,9

4815,0

Х

Х

4815,0

4915,5

Х

Х

4915,5

 

 

Власні надходження бюджетних установ

Х

 

 

 

Х

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

Інші надходження спеціального фонду

Х

 

 

 

Х

 

 

 

Х

 

 

 

 

401000

Запозичення

Х

 

 

 

Х

 

 

 

Х

 

 

 

 

602400

 

Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)

Х

 

 

 

Х

 

 

 

Х

 

 

 

 

602100

На початок періоду

Х

 

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

602200

На кінець періоду

Х

 

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

3968,9

 

 

3968,9

4815,0

 

 

4815,0

4915,5

 

 

4915,5

5.2 Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

                          (тис. грн)

КПКВК*

Код

Найменування

2018 рік (прогноз)

2019 рік (прогноз)

загальний

фонд

спеціальний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(4+5)

загальний

фонд

спеціальний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(8+9)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1096130

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із загального фонду бюджету

5727,2

Х

Х

5727,2

7199,0

Х

Х

7199,0

 

 

Власні надходження бюджетних установ

Х

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

Інші надходження спеціального фонду

Х

 

 

 

Х

 

 

 

 

401000

Запозичення

Х

 

 

 

Х

 

 

 

 

602400

 

Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)

Х

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

5727,2

 

 

5727,2

7199,0

 

 

7199,0

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2015 - 2017 роках

(тис. грн)

КПКВК*

КЕКВ

Найменування

2015 рік (звіт)

2016 17к (затверджено)

2017 рік (проект)

загальний

фонд

спеціаль-ний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(4+5)

загальний

фонд

спеціаль-ний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(8+9)

загальний

фонд

спеціаль-ний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(12+13)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1096130

2282 Окремі заходи по реалізації держаних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку

Підпрограма 1

3638,9

 

 

3638,9

4815,0

 

 

4815,0

4915,5

 

 

4915,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

3638,9

 

 

3638,9

4815,0

 

 

4815,0

4915,5

 

 

4915,5

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015 - 2017 роках

 (тис. грн)

КПКВК*

ККК

Найменування

2015 рік (звіт)

2016 рік (затверджено)

2017 рік (проект)

загальний

фонд

спеціаль-ний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(4+5)

загальний

фонд

спеціаль-ний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(8+9)

загальний

фонд

спеціаль-ний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(12+13)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2019 роках

                                      (тис. грн)

КПКВК*

КЕКВ

Найменування

2018 рік (прогноз)

2019 рік (прогноз)

загальний

фонд

спеціальний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(4+5)

загальний

фонд

спеціальний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(8+9)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1096130

2282 Окремі заходи по реалізації держаних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку

Підпрограма 1

5727,2

 

 

5727,2

7199,0

 

 

7199,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

5727,2

 

 

5727,2

7199,0

 

 

7199,0

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2019 роках

                                    (тис. грн)

КПКВК*

ККК

Найменування

20__ рік (прогноз)

20__ рік (прогноз)

загальний

фонд

спеціальний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(4+5)

загальний

фонд

спеціальний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(8+9)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2015 - 2017 роках

                                                (тис. грн)

КПКВК*

Найменування

2015рік (звіт)

2016 рік (затверджено)

2017 рік (проект)

загальний

фонд

спеціальний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(3+4)

загальний

фонд

спеціальний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(7+8)

загальний

фонд

спеціальний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(11+12)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1096130

Підпрограма 1

3638,9

 

 

3638,9

4815,0

 

 

4815,0

4915,5

 

 

4915,5

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1096130

Забезпечення координації процесу організації харчування, контроль за харчовими нормами та якістю продукції

3638,9

 

 

3638,9

4815,0

 

 

4815,0

4915,5

 

 

4915,5

 

Завдання 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

3638,9

 

 

3638,9

4815,0

 

 

4815,0

4915,5

 

 

4915,5

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2018 - 2019 роках

                             (тис. грн)

КПКВК*

Найменування

2018 рік (прогноз)

2019 рік (прогноз)

загальний

фонд

спеціальний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(3+4)

загальний

фонд

спеціальний фонд

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1096130

Підпрограма 1 

5727,2

 

 

5727,2

7199,0

 

 

7199,0

 

Завдання 1

 

 

 

 

 

 

 

 

1096130

Забезпечення координації процесу організації харчування, контроль за харчовими нормами та якістю продукції

5727,2

 

 

5727,2

7199,0

 

 

7199,0

 

Завдання 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

5727,2

 

 

5727,2

7199,0

 

 

7199,0

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

КПКВК*

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

2015 рік (звіт)

2016 рік (затверджено)

2017 рік (проект)

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1096130

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 1  Забезпечення координації процесу організації харчування, контроль за харчовими нормами та якістю продукції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість дітей загальноосвітніх шкіл, що мають право на безкоштовне харчування


чол.

Табелі обліку дітей

2144

 

2274

 

2290


 

 

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість дітоднів безкоштовного/пільгового харчування дітей загальноосвітніх шкіл

дітоднів

Табелі обліку дітей

321007

 

336325

 

304008

 

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середні витрати на утримання Комунального підприємства

Тис. грн.

Зведення планів по мережі, штатах і контингентах

3968,9

 

4815,0

 

4915,5

 

 

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відсоток відвідування безкоштовного/пільгового харчування по загальноосвітнім школам

%

Табелі обліку дітей

82,6

 

85,0

 

80,948

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

КПКВК*

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

2018 рік (прогноз)

2019 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

1096130

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 1

Забезпечення координації процесу організації харчування, контроль за харчовими нормами та якістю продукції

 

 

 

 

 

 

 

затрат

 

 

 

 

 

 

 

Кількість дітей загальноосвітніх шкіл, що мають право на безкоштовне харчування


чол.

Табелі обліку дітей

2290

 

2290

 

 

продукту

 

 

 

 

 

 

 

Кількість дітоднів безкоштовного/пільгового харчування дітей загальноосвітніх шкіл

дітоднів

Табелі обліку дітей

330493

 

330493

 

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

Середні витрати на утримання Комунального підприємства

Тис. грн.

Зведення планів по мережі, штатах і контингентах

5727,2

 

7199,0

 

 

якості

 

 

 

 

 

 

 

Відсоток відвідування безкоштовного/пільгового харчування по загальноосвітнім школам

%

Табелі обліку дітей

88,0

 

88,0

 

 

Завдання 2

 

 

 

 

 

 

 

затрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продукту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Структура видатків на оплату праці

                        (тис. грн)

КПКВК*

Найменування

2015 рік (звіт)

2016 рік (затверджено)

2017 рік (проект)

2018 рік (прогноз)

2019 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний

фонд

загальний фонд

спеціальний

фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1096130

Підпрограма 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадовий оклад

650,9

 

1094,0

 

1051,9

 

1159,9

 

1246,4

 

 

Стимулюючи виплати (надбавка за напруженість праці, доплати за умовами праці,, доплати до рівня МЗП та ін. )


 


 


35,6


 


73,5


 


80,9


 


86.8

 

 

Індексація

108,7

 

145,7

 

172,7

 

188,1

 

188,1

 

 

Інші виплати:

у т. ч.:

60,4

 

3,2

 

189,5

 

207,2

 

221.8

 

 

- (матеріальна допомога на оздоровлення, у т. ч. директору, згідно контракту)

3,0

 

3,2

 

113,3

 

123,4

 

131.6

 

 

- оплата 5 днів тимчасової непрацездатності за рахунок підприємства

3,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО


820,0


 


1278,5


 


1487,6


 


1636,1


 


1743.1

 

 

в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

Х

 

Х

 

Х

 

Х

 

Х

 

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*

Категорії працівників

2015 рік (звіт)

2016 рік (план)

2017 рік

2018 рік

2019 рік

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

затвер-джено

фактично зайняті

затвер-джено

фактично зайняті

затвер-джено

фактично зайняті

затвер-джено

фактично зайняті

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1096130

Адміністративно-управлінський персонал

7

5

 

 

7

5

 

 

7


 

7


 

7


 

 

Робітники їдальнь

52

39

 

 

52

39

 

 

52

 

52

 

52

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО штатних одиниць

59

44

 

 

59

44

 

 

59


 

59
 


 

59


 

 

з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

Х

Х

 

 

Х

Х

 

 

Х

 

Х

 

Х

 

11. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

                                            (тис. грн)

№ з/п

Найменування

Коли та яким документом затверджена

Короткий зміст заходів за програмою

2015 рік (звіт)

2016 рік (затверджено)

2017 рік (проект)

загальний

 фонд

спеціальний

фонд

загальний

 фонд

спеціальний

фонд

загальний

 фонд

спеціальний

фонд

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

                   (тис. грн)

№ з/п

Найменування

Коли та яким документом затверджена

Короткий зміст заходів за програмою

2018 рік (прогноз)

2019 рік (прогноз)

загальний

 фонд

спеціальний

фонд

загальний

 фонд

спеціальний

фонд

1

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2015 - 2017 роках                                                                                                                                                                      

                                   (тис. грн)

КПКВК*

Найменування джерел надходжень

2015 рік (звіт)

2016 рік (затверджено)

2017 рік (проект)

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела фінансування
(за видами)

Х

 

 

Х

 

 

Х

 

 

 

 

Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2018 - 2019 роках                                                                                                                                                                      

                     (тис. грн)

КПКВК*

Найменування джерел надходжень

2018 рік (прогноз)

2019 рік (прогноз)

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела фінансування
(за видами)

Х

 

 

Х

 

 

 

 

Назва інвестиційного проекту (об’єкта) 2

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у
2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2017 - 2019 роки

Обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2017 рік наведено у таблицях додаткових розрахунків, на 2018 та 2019 роки – показники збільшені на прогнозований індекс інфляції 1,055 та 1,052 відповідно. Розрахунок потреби на оплату праці здійснено з урахуванням етапів зростання мінімальної заробітної плати: з 01 грудня 2016 року 1600,00 грн., з 01 травня 2017 р. 1684,00 грн., з 01 грудня 2017 року 1762,00 грн., з 01 травня 2018 року 1854,00 грн., з 01 грудня 2018 року 1894,00 грн., з 01 травня 2019 р. – 1993,00 грн., з 01 грудня 2019 р. – 2030,00 грн.

14. Бюджетні зобов’язання у 2015 - 2019 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 (звітному) році

 (тис. грн)

КПКВК*

КЕКВ/ККК

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки/ надання кредитів

Кредиторська заборгованість на 01.01.2015

Кредиторська заборгованість на 01.01.2016

Зміна кредиторської заборгованості

(7–6)

Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів

Бюджетні зобов’язання (5+7)

загального фонду

спеціального фонду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1096130

2282

Підпрограма 1

господарства

3971,0

3968,9
 


0


0


0

0

0

3968,9

1096130

2282 Окремі заходи по реалізації держаних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку

Економічна класифікація видатків бюджету

 

3971,0

3968,9
 


0


0


0

0

0

3968,9

 

 

Класифікація кредитування бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

3971,0

3968,9
 


0


0


0

0

0

3968,9

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 - 2017 (поточному та плановому) роках

                           (тис. грн)

КПКВК*

КЕКВ/ККК

Найменування

2016 рік

2017 рік

затверджені призначення

кредиторська заборгованість на 01.01.2016

планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів

очікуваний обсяг поточних зобов’язань

(4–6)

граничний обсяг

можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017

(5–6–7)

планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів

очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань

(9-11)

загального фонду

спеціального фонду

загального фонду

спеціального фонду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1096130

2282

Підпрограма 1

4815,0

0

0

0

4815,0

4915,5

0

0

0

4915,5

1096130

2282 Окремі заходи по реалізації держаних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку

Економічна класифікація видатків бюджету

 

4815,0

0

0

0

4815,0

4915,5

0

0

0

4915,5

 

 

Класифікація кредитування бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

4815,0

0

0

0

4815,0

4915,5

0

0

0

4915,5

14.3. Дебіторська заборгованість у 2015 - 2016 (звітному та поточному) роках                                                                                                                                        (тис. грн)

КПКВК*

КЕКВ/ККК

Найменування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки/ надання кредитів

Дебіторська заборгованість на 01.01.2015

Дебіторська

заборгованість на 01.01.2016

Очікувана дебіторська

заборгованість на 01.01.2017

Причини виникнення заборгованості

Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1096130

2282

Підпрограма 1

3971,0

3968,9

0

0

0

 

 

1096130

2282 видатків бюджету

Окремі заходи по реалізації держаних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку

Економічна класифікація

 

3971,0

3968,9

0

0

0

 

 

 

 

Класифікація кредитування бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

3971,0

3968,9

0

0

0

 

 

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

№ з/п

Найменування

Статті (пункти)

нормативно-правового акта

Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів)
(тис. грн)

Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі

(тис. грн)

Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом

(тис. грн)

(4-5)

Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу

1

2

3

4

5

6

7

 

Нормативно-правовий акт

 

 

 

 

 

 

Економічна класифікація видатків бюджету/ класифікація кредитування бюджету

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2015році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018 - 2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

ДИРЕКТОР

______________________________

____О. А. СВЕРЖИН_____________

 

(підпис)

(ініціали та прізвище)

 

ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР

______________________________

___О. В. ШЕВГОТА_____________

 

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Добавить комментарий

Filtered HTML

  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.
  • Допустимые HTML-теги: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.